L’Ajuntament de Porqueres aprova el pressupost per a l’any 2017 per un import de 4.200.000 €

L’Ajuntament de Porqueres va aprovar, el 23 de novembre, en sessió extraordinària, el pressupost per a l’any 2017 per un import de 4.200.000 €, dels quals 512.500 aniran destinats a inversions.

Les inversions més importants que es duran a terme l’any 2017 són: millores en l’enllumenat públic (substitució de lluminàries per díodes LED), arranjament de vies públiques i adquisició d’un terreny al costat del magatzem de la brigada municipal.

Altres inversions previstes amb menys cost són: el soterrament de serveis de la plaça de l’església de Mata, l’adequació de la plaça del Diamant, l’arranjament de vies públiques amb rec asfàltic amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la instal·lació d’un tòtem informatiu al municipi, entre d’altres.

Durant l’any 2017, està prevista la inauguració de la piscina, tot i que la inversió estava pressupostada per a l’any 2016.

De la resta del pressupost aprovat, cal remarcar la continuïtat amb el pressupost de l’any en curs, amb activitats culturals, com la proposta de Rere el Teló, el projecte socioeducatiu La Pedrera, el Club de Lectura, la Festa Major, la Fira d’Hivern, els esports al carrer i el Cinema a la fresca.

També cal remarcar l’augment de les subvencions a les entitats que organitzen les festes als diferents pobles del municipi i per a la celebració dels 20 anys de la Llar d’infants. Així mateix, s’impulsarà un espai per a joves amb la dinamitzadora cultural contractada pel Servei de Garantia Juvenil i a l’Àrea de Medi Ambient es duran a terme actuacions per eliminar els gavians del Pavelló.