La Diputació de Girona va aprovar les bases de subvencions dins el Programa A per al suport a l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport

La Diputació de Girona va aprovar les bases reguladores de subvencions dins el Programa A per al suport a l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines amb les línies següents:

  • A1. Suport als programes municipals de promoció de l’activitat fisicoesportiva.
  • A2. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars.
  • A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals.
  • A4. Suport a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol municipals.
  • A5. Suport als programes municipals d’ajuts als esportistes gironins que participen en competicions individual