La Diputació de Girona subvenciona a l’Ajuntament de Porqueres per la redacció d’un estudi tècnic funcional, de recursos humans i econòmic per a la construcció d’una plataforma de serveis per a la gent gran al municipi de Porqueres

La Junta de Govern de la diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el dia 18 de juny de 2019 ha va concedir a l’ajuntament una subvenció per import de 10.000€ per la redacció d’un estudi tècnic, funcional, de recursos humans i econòmic per a la construcció d’una plataforma de serveis per a la gent gran al municipi de Porqueres. Aquest estudi s’ha realitzat degut a que l’Ajuntament planteja estudiar la viabilitat de la construcció d’una plataforma de serveis formada per 1 unitat de convivència de 17 places, el centre de serveis actual de 30 places i 35 habitatges amb serveis per a la gent gran al municipi.