La Diputació de Girona atorga una subvenció per al foment de projectes de millora de la gestió de documentals i arxius

L’Ajuntament de Porqueres junt amb els ajuntament de Cornellà del Terri, Camós, Esponellà i Vilademuls han obtingut de la Diputació de Girona una subvenció per al foment de projectes de millora de la gestió de documents i arxius dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines UACG: Servei d’Arxiu i Gestió de Documents.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data 17 de setembre de 2019, va atorgar a l’Ajuntament de Porqueres un ajut de  2.399,17€.

Aquest projecte de millora ha estat concebut des de l’arxiu comarcal i té dos vessants ben definides però interconnectades entre si. La primera consisteix en la reutilització de totes les dades registrades per aquests ajuntaments entre els anys 2010-2017, corresponents a 13.974 expedients, i que es trobaven en un programa informàtic que, ara, amb el pas a l’administració electrònica havia quedat obsolet. Aquestes dades han estat exportades a un format obert i lliure, que permeti futures intervencions destinades a la tria i eliminació de documents, a definir l’accés a la informació de caràcter íntim i personal, i a gestionar la transparència que d’aquí se’n derivarà.

El segon vessant de la intervenció consisteix en l’elaboració del catàleg de les llicències d’obres i de les llicències d’activitats fetes per aquests ajuntaments entre els anys 1960-1990, aproximadament. Aquests tipus d’expedients són els que generen més consultes d’arxiu i el fet de tenir-los catalogats ens permetrà una correcta gestió.

Aquest projecte ha permès tractar més de 3.000 arxius municipals compresos entre els anys 1960-1997 que s’han adaptat  d’acord amb el model del Quadre de Classificació de la Documentació Municipal de la Generalitat de Catalunya.