La Diputació de Girona atorga una subvenció per actuacions urgents en equipaments esportius

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de 6 d’agost de 2019, va prendre per unanimitat concedir a l’Ajuntament de Porqueres, la quantitat de 4.081,63 € per la construcció d’una rampa d’accessibilitat a la zona esportiva del municipi, dins la convocatòria, subpograma A3, en matèria per actuacions urgents en equipaments esportius.

Les obres d’accés per vianants i accés rampa accessibilitat a la zona esportiva del municipi de Porqueres, es van adjudicar en data 29 de maig de 2019 a l’empresa OBRAS Y SERVICIOS INTERSAT, SL, l’import final de les obres va ser de 13.768,20 IVA inclòs.  Obres que van finalitzar a l’inici de l’obertura de la piscina.

74b36527-4849-4a9b-893a-7f3a4ec02a112ce3397c-eb2e-490d-9120-b12b8ff9f383