La Diputació de Girona aprova la convocatòria de subvencions per a despeses de funcionament de les llar d’infants

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió Ordinària de 16 de maig de 2017, va aprovar la convocatòria de subvencions per a despeses de funcionament de les llar d’infants de titularitat municipal, del curs 2016-2017, amb un import màxim de 875 € per alumne.

L’ajuntament de Porqueres opta a aquesta subvenció, amb un import total de 63.875,00 .-€.