La Diputació de Girona aprova la convocatòria de subvencions per a despeses de funcionament de les llar d’infants

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió Ordinària de 7 d’agost  de 2018, va aprovar la convocatòria de subvencions per a despeses de funcionament de les llar d’infants de titularitat municipal, del curs 2017-2018, amb un import màxim de 875 € per alumne.

L’ajuntament de Porqueres opta a aquesta subvenció, amb un import total de 54.250,00-€.