La cria d’aus per a autoconsum a Catalunya

Atesa la situació de la Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) a Europa, i que el nostre municipi es troba inclòs en el llistat de municipis d’especial vigilància, us traslladem les indicacions del Departament d’Agricultura i Ramaderia, que insisteix que tots els particulars que es dediquen a la cria o al manteniment per autoconsum d’aus de corral ho han de comunicar a l’Oficina comarcal del DARP. Podeu veure els requisits a complir per aquestes activitats en el tríptic. Així mateix, us informem de la importància i l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia.