El porta a porta arriba a Porqueres

portaaportaportaaporta2

La recollida selectiva de residus porta a porta arriba a Porqueres i el ciutadà és una part molt activa del procés. La Generalitat impulsa aquest tipus de recollida i en molts municipis catalans ja està donant bons resultats. A Porqueres s’implantarà a partir d’aquest divendres 16 de febrer.

El sistema porta a porta (PaP) consisteix a deixar els residus, prèviament separats, davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció (rebuig, orgànica, envasos i paper i cartró). Cada cubell inclou un xip amb les dades de l’habitatge; per tant, llençar les escombraries deixa de ser un acte anònim.

Els municipis on s’ha implantat el PAP reciclen molt més (entre el 60 i el 85%), que els que fan servir el mètode tradicional dels contenidors al carrer (un 40%). A Catalunya, des de l’any 2000 s’ha anat implantant progressivament el sistema de recollida de residus PaP i ja són més de 140 els municipis que l’utilitzen.

QUI MÉS RECICLA, MENYS PAGA

El sistema PaP permet l’aplicació de taxes més justes. Ara tant paga l’habitatge que recicla com el que no, i té la mateixa taxa un habitatge on hi viuen 5 persones o un on hi viu una sola. Amb el Pap es disposarà de dades que permetran en un futur pagar en funció de què es generi o de quan s’utilitzi el servei.

EL FUTUR DEL RECICLATGE

A partir de 2020 no podrà entrar res als abocadors sense que abans hagi passat per una planta de triatge o s’hagi fet una selecció en origen, com és el cas del PaP. la llei que s’aplica des del 2013 penalitza les tones de residus que entren als abocadors per ser enterrades (cànon). Aquest cànon ha passat de ser d’uns 13 euros/tona a 48 euros/tona que es preveu per al 2020. Això fa que el tractament de residus s’incrementi considerablement, ja que aquesta fracció representa en l’actualitat al Pla de l’Estany un 63%. En el PaP el rebuig passarà a ser del 10-20%. El futur dels residus implica la implantació del sistema PaP sobretot en municipis de menys de 5.000 habitants amb una edificació majoritàriament horitzontal o en sectors amb cases.

EL PROBLEMA DELS IMPROPIS

Els impropis són aquells residus que estan en un contenidor que no és el seu. Aquestes errades penalitzen l’Ajuntament i fa que els servei s’encareixi. Al Pla de l’Estany, els impropis dels envasos és superior al 30% i els de l’orgànica és del 10%. En canvi, en municipis amb PaP, el nombre d’impropis baixa considerablement.