Càritas activa per segon any un programa a Porqueres per ajudar els nens i nenes amb dificultats per aprendre

A Porqueres s’ha posat en marxa per segon any consecutiu el SIE (Servei d’Intervenció Educativa), un programa impulsat per Càritas que té com a objectiu acompanyar nens i nenes amb dificultats en el seu procés escolar i un entorn familiar i/o social desfavorit. La finalitat és treballar per a la integració escolar.

Per fer-ho, es duu a terme una atenció individualitzada amb voluntaris i amb la implicació de la comunitat educativa. També s’estableixen contactes amb les famílies i amb tots els agents que intervenen en el procés d’aprenentatge de l’Infant.

Aquest servei s’adreça a alumnes amb mancances educatives, pocs recursos econòmics, poc suport familiar i derivats per l’escola de Porqueres o els Instituts de Banyoles.