Arranjament de diversos camins

L’Ajuntament de Porqueres va arranjar diversos camins el mes de novembre passat. S’ha millorat: Camí de Can Gelada, des de la carretera de Pujarnol, fins al coll de Can Gelada (uns 2.000 m.); Camí de Mas Grill (uns 900m.); Camí de Sant Maurici de Calç (uns 840m.); Camí de Can Tista fins a Can Gassot, a Casellas davall (uns 800m.) L’empresa Salvador Serra, S.A. ha estat l’encarregada de fer les obres per un pressupost de 6.500 euros més IVA. Des de la regidoria estem treballant per arranjar algun camí amb la tècnica del reg asfàlitic. La Diputació subvenciona part d’aquest treballs i està prevista una inversió d’uns 11.000 euros en aquest tipus de tècn