Ajuda als esportistes amateurs d’esports individuals

La Diputació de Girona convoca per a l’any 2019 ajuts per a esportistes amateurs d’esports individuals que hagin participat, prèvia classificació, a Campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics. Aquestes subvencions s’han de demanar a través dels ajuntaments respectius. Per això l’Ajuntament de Porqueres publica aquesta informació per a tots aquells esportistes que reuneixin els requisits següents:

– Empadronats a Porqueres
– Menors de 20 anys
– No professionals
– Practicants d’esports individuals (vegeu modalitats esportives a les Bases del BOP)
– Participants en campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics entre 1/9/2018 i 31/08/2019

Els interessats poden presentar una instància a l’Ajuntament fins al dia 9 d’agost de 2019 sol·licitant participar en la convocatòria d’ajuts de la Diputació per a l’any 2019. En la instància han de manifestar que coneixen i accepten les bases que regeixen la convocatòria; també han d’acreditar documentalment els requisits citats (excepte l’empadronament) i adjuntar-hi:

  • Certificat de participació en el campionat o la classificació.

Podeu consulta les bases aquí