Acords adoptats Ple Extraordinari urgent: dimecres 25 d’octubre de 2017

PLE EXTRAORDINARI URGENT DE 25 D’OCTUBRE DE 2017

ACORDS ADOPTATS

1.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA PLENÀRIA
El Sr. Alcalde manifesta que la urgència ve donada per l’anunci de la imminent aprovació de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola a les institucions catalanes.
Per unanimitat dels deu membres s’acorda aprovar la urgència de la convocatòria.

2.- “MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA

ACORDS:
Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat popular del passat 1 d’Octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum d’Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República aprovades pel Parlament de Catalunya.
Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes.
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola.
Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics del Parlament de Catalunya.”