Ple extraordinari dilluns 6 de setembre de 2021

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària extraordinària pel proper dilluns 6 de setembre de 2021, a les 18:00h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

 

1.- Proposta d’acord resolució del recurs de reposició interposat en contra de l’acord de 30 de juliol de 2021 que aprova el plec de clàusules de la contractació de les obres de reurbanització del sector PAU 11 Puig Surís 1 del municipi de Porqueres.