Puig Surís

Contingut de la reunió dissabte dia 17 de juliol de 2021

Us podeu descarregar aquí el document de la reunió de Puig Surís que va tenir lloc el passat dissabte 17 de juliol de 2021 al Centre Cívic de Porqueres.

Documentació

En aquest apartat podeu trobar la documentació relacionada amb PUIG SURÍS,  que us podeu descarregar i portar-la omplerta i signada a l’Ajuntament de Porqueres:

Projecte de reparcel.lació PAU-11 Puig Surís 1

Projecte d'urbanització PAU-11 Puig Surís 1

Exp. municipal: 2014.59 Publicació i entrada en vigor (BOP núm. 247 de 24/12/2015) MEMÒRIA PLÀNOLS: