Puig Surís

Contingut reunió dissabte dia 16 de març de 2019

Us podeu descarregar el document de la reunió de Puig Surís que va tenir lloc el passat dissabte 16 de març al Centre Cívic de Porqueres.

Document de la reunió

Projecte de reparcel.lació PAU-11 Puig Surís 1

Projecte d'urbanització PAU-11 Puig Surís 1

Exp. municipal: 2014.59

Publicació i entrada en vigor (BOP núm. 247 de 24/12/2015)

MEMÒRIA

PLÀNOLS: