Planejament i gestió vigent

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Per poder consultar el planejament urbanístic vigent de Porqueres cliqueu al següent enllaç:

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

 

Modificacions Puntuals

  • MODIFICACIÓ PUNTUAL 1 PUIG SURÍS
  • MODIFICACIÓ PUNTUAL 2 DIVERSES MODIFICACIONS
  • MODIFICACIÓ PUNTUAL 3 PAU 1 PRAT ROIG
  • MODIFICACIÓ PUNTUAL 4 DIVERSES MODIFICACIONS

Planejament Derivat

  • TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PARC EQÜESTRE CLOT DE LES DEUS

MEMÒRIA

PLÀNOLS

ANNEXOS

  • PLA ESPECIAL EL FRIGOLET

El Ple de l’Ajuntament de Porqueres, en la sessió del dia 28.11.2018 va aprovar definitivament el Pla especial urbanístic Ordenació de l’edificació i l’us de l’Escola “El Frigolet” (document d’aprovació definitiva), d’octubre 2018, promogut pel  propi Ajuntament (Exp.X201800527).

L’expedient podrà ser consultat, de manera presencial, a l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament, carrer Rubió i Ors, 1-7, de Porqueres, tots els dies, de dilluns a divendres, excepte el dijous, de 9 a 14 h.