Planejament vigent

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Per poder consultar el planejament urbanístic vigent de Porqueres cliqueu al següent enllaç:

Registre de planejament urbanístic de Catalunya