Planejament en tràmit

Modificació puntual núm. 3 PAU 1 Prat Roig

Exp. Adm.: 2016.503

Publicació – Aprovació inicial

MEMÒRIA de la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), relativa al PAU 1 “Prat Roig” (Octubre 2016).

Pla especial urbanístic pista polivalent escola L’Entorn

Exp. Adm.: 2017.128

Pla especial urbanístic pista polivalent escola L’Entorn

MEMÒRIA

PLÀNOL