Pressupost municipal any 2020

Porqueres aprova un pressupost de continuïtat per l’any 2020
En sessió ordinària de 12 de desembre de 2019, s’ha aprovat inicialment el pressupost per a l’any 2020L’Ajuntament de Porqueres ha aprovat inicialment, el 12 de desembre, en sessió ordinària, el pressupost per a l’any 2020 per un import de 4.010.000 €, dels quals 471.041,54 € aniran destinats a inversions.

Les inversions més importants que es duran a terme l’any 2020 són: la connexió de la zona de la carretera de Corts amb la zona de la plaça Major a través del carrer Isaac Albèniz (133.341,54 €); la continuació de la remodelació de l’enllumenat públic, amb una aportació de 80.000 €, i una inversió en carrers a diversos punts del municipi, amb una aportació també de 150.000 €.

Així mateix, cal remarcar dos punts: per una banda, com estava previst l’Ajuntament no té endeutament i per altra banda, el pressupost ha disminuït 225.000 € respecte l’any passat.

En relació amb el pressupost d’enguany, es continua donant un fort suport a les entitats del municipi i també es tradueix en un compromís amb l’organització d’activitats culturals, com la proposta de Rere el Teló, el projecte socioeducatiu La Pedrera, el Club de Lectura, la Festa Major, la Fira d’Hivern i els esports al carrer, entre d’altres.

Pressupost any 2020

Exposició pública – E-Tauler

Més informació