Participació Ciutadana

logo_participació_ciutadana

L’Ajuntament de Porqueres comença aquest mes de setembre la revisió del Pla de Participació Ciutadana i tornar a reactivar el Consell de Ciutadans. A més a més rep assessorament tècnic del departament de Governació per aquesta actuació.

El 2014 la Subdirecció General de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica va posar a disposició dels ens locals un nou servei d’assessorament per tal d’impulsar i fomentar actuacions que milloressin  la qualitat democràtica dels mateixos a través d’acompanyament de caràcter tècnic als projectes ideats amb aquest objectiu.

L’Ajuntament de Porqueres s’hi va acollir presentant diferents propostes amb l’objectiu de la Revisió del Pla Director de Participació Ciutadana i replantejar i tornar a posar en funcionament el Consell de Ciutadans, ja existent però actualment inactiu.

Un tècnic de l’empresa Neòpolis durà a terme l’assessorament.  Les diferents fases de planificació i revisió tindran el termini d’execució de setembre a desembre de 2015.

Per veure el Pla Director de Participació Ciutadana (PPCP) de l’Ajuntament de Porqueres, cliqueu aquí.

Procés participatiu del carrer Sant Andreu Any 2009

sant_andreu Procés participatiu per la reforma d’un tram del carrer Sant Andreu. Tram comprès entre els carrers de l’Església i Pilar Moret.

Procés participatiu de la futura zona d'equipaments de Porqueres Any 2010

zona_esportiva El procés de participació que va engegar l’Ajuntament per tal  de definir el disseny de la futura zona d’equipaments ja està donant els seus resultats. Un total de 420 veïns han participat en aquesta iniciativa, donant informació i opinió sobre la seva vida quotidiana relacionada amb la pràctica de l’esport. Aquests 420 participants, amb una mitjana d’edat de 34,4 anys, han generat un total de 177 documents, que han donat com a resultat que quasi tres quartes parts  dels participants practiquen esports, i els més habituals han estat la natació, el ciclisme, el futbol, i les activitats dins el gimnàs. El resultat global que es pot extreure del procés participatiu és que als habitants del municipi els agradaria tenir una piscina coberta o descoberta, a més de pistes de tennis. Amb tot, també hi va haver veïns que van mostrar la seva postura en favor de destinar l’espai a equipaments culturals o socials. La majoria dels participants eren de Mata (33%), de Porqueres (31%) i de Miànigues (20%). RESUM PROCÉS PARTICIPATIU ZONA D’EQUIPAMENTS

Consell de Ciutadans

El Consell de Ciutadans té com a objectiu principal participar i aportar idees per millorar la qualitat de vida del municipi i més concretament, col·laborar amb l’Ajuntament o assessorar en les decisions que s’hi prenen.

Des d’aquesta publicació volem fer una crida a totes les veïnes i veïns de Porqueres que tinguin inquietuds i coses a dir que vinguin a prendre part d’aquest organisme, Sobretot, cal enriquir el Consell amb persones d’Usall, Pujarnol i nuclis disseminats, per tal que aportin la seva visió sobre el conjunt de Porqueres, així com augmentar la presència de joves.

El Consell, que es reuneix cada tres mesos, es va crear fa 14 anys i ha estat un element de participació i discussió de l’actualitat de Porqueres.

Els interessats es poden posar en contacte amb el Consell de Ciutadans a través del telèfon 972570102 o el correu electrònic participaciociutadana@porqueres.cat

PRÒXIMA REUNIÓ CONSELL DE CIUTADANS – 

 

Consell de Ciutadans-web