Residus

Porta a porta SERVEI DE RECOLLIDA COMERCIAL

Porta a Porta comercial: s’avança la recollida dels residus a les 9 h.

Més informació 

CANVIS DE CALENDARI EN LA RECOLLIDA DEL PORTA A PORTA - A partir del 14 de juny

NOVETATS a partir del 25 DE JULIOL

A partir del 25 de juliol s’avança la recollida del porta a porta a les 21:00h. Per tant, caldrà treure els cubells abans d’aquesta hora.

 

A partir del 14 DE JUNY

Modificació de les FREQUÈNCIES per fer més eficient el servei: 3 dies de recollida/st i recollida de 2 fraccions alhora. Sempre es pot treure també el tèxtil sanitari.

El REBUIG es recollirà quinzenalment i no setmanalment com es feia fins ara.

Presentació reunió dijous 2 de juny de 2022

calendari 2n semestre any 2022

Vídeo informatiu 

Ja podeu consultar la pàgina web del servei de recollida del Pla de l’estany aquí 

Telèfon d'incidències del porta a porta

cercle_info_tel incidències Oficina d’informació del Porta a porta, telèfon d’incidències 637403668 en horari de 9h – 17h Correu electrònic: portaaporta@porqueres.cat

Taxa d'escombraries

MODIFICACIÓ DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES

L’any passat es va modificar l’ordenança de la taxa d’escombraries amb l’objectiu que fos  més justa, així doncs,  les persones que utilitzin correctament el sistema de recollida de les escombraries paguen menys que les que no ho fan, ja que té en compte la participació de cada habitatge.

Enguany aplicarem aquesta ordenança però amb petits canvis que s’han introduït per incorporar noves casuístiques que es donen en els habitatges del nostre municipi. Destacar que els trams de taxa més baixa s’han ampliat, disminuint les aportacions. Queda de la següent manera:

TAXA HABITATGE 1 persona empadronada                        130,00 €
TAXA HABITATGE BUIT*                        130,00 €
TAXA HABITATGE  (disseminats amb àrea d’aportació de residus)                        135,00 €
TAXA HAB TRAM 1 (autocompostatge o >50 FORM i >=12 E)                        130,00 €
TAXA HAB TRAM 2 (12-50 FORM i >=12E  o >50 FORM i <12 E  )                        145,00 €
TAXA HAB TRAM 3 (12-50 FORM i <12E  )                        160,00 €
TAXA HAB TRAM 4 (<12 FORM i >=12 E)                        215,00 €
TAXA HAB TRAM 5 (<12 FORM i <12 E) no utilitza el servei                        230,00 €
TAXA COMERCIAL                        135,00 €

(E: núm. Vegades que es treu el cubell amb envasos/any, FORM: núm. Aportacions matèria orgànica/any)

Recordeu:

  • Únicament es comptaran com aportacions aquelles que es realitzin amb el cubell corresponent amb el TAG incorporat (important treure els residus dins els cubells!), així com les aportades a la minideixalleria municipal, les quals seran verificades.
  • El cobrament de la taxa es durà a terme semestralment en tots els casos. El primer pagament consistirà en el 60 % de l’import de la quota anual fixa mínima (130 €), mentre que el segon,  correspondrà al 40 % de la quota anual fixa mínima, més la regularització per aportacions realitzades.
  • Cal presentar les declaracions d’habitatge buit o autocompostatge si voleu que se us apliqui la taxa corresponent, i abans del 30 de juny. Aquells habitatges que ja l’han presentat l’any anterior no l’han de tornar a presentar, però esteu obligats a comunicar-nos si ha canviat la situació.
  • Una altra novetat és que els habitatges que s’utilitzen de forma temporal (150 dies), podran presentar la mateixa declaració d’habitatge buit, acreditant-ho mitjançant la factura de la llum.

Aquí us podeu descarregar* les diferents declaracions que podeu presentar en el registre electrònic o presencial de l’ajuntament.

També podeu consultar la Ordenança fiscal de residus

El Porta a Porta a Porqueres

El servei del porta a porta a Porqueres es realitza al nucli urbà de Mata-Les Pedreres, Miànigues, Prat Dallas-Prat Roig, camí Sant Patllari, Cal Germà i urbanització de Caselles Davall.

Els disseminats realitzen la recollida a través d’Àrees d’Aportació de Residus però amb control d’accés.

L’usuari ha de deixar el cubell d’escombraries davant de casa seva, del residu que correspongui aquell dia, abans de les 21.00h, i recollir-lo l’endemà.

Es recullen totes les fraccions a excepció del vidre que s’ha de dipositar en el contenidor de vidre situat a la via pública.

La recollida selectiva porta a porta (PaP) consisteix en lliurar els residus al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció  (rebuig, FORM –orgànica-, vidre, envasos i paper i cartró). Els resultats de recollida selectiva assolits en aquests municipis són en general superiors, en general se situen entre el 60 i el 85% de recollida selectiva.  I a la meitat d’impropis generats d’un 8% a un 16% FORM. Molt superior al 40 % actual de Porqueres. A Catalunya, des de l’any 2000 s’ha anat implantant progressivament el sistema de recollida de residus porta a porta i actualment ja són més de 120 els municipis que el tenen implanta. Per més informació podeu visualitzar aquest vídeo explicatiu, realitzat per l’Associació de municipis catalans per a la recollida del porta a porta.

Com es realitza la recollida de residus dels habitatges disseminats?

contenidorsxíndex AA_PuigSuris  AA_PuigSuris2 Saps com es realitzarà la recollida de residus dels habitatges disseminats amb el porta a porta?  Els habitatges més allunyats de la trama urbana, atès que no arriba el servei de porta a porta, poden dipositar els seus residus, prèviament separats, en els contenidors corresponents situats a l’àrea d’aportació de residus controlada més pròxima (Puig Surís, Cal Germà, Caselles d’Avall i Usall) Per accedir a aquesta àrea serà mitjançant el tecleig d’un número, lligat a l’habitatge, en el cas de les àrees de Puig Surís i Usall, i mitjançant clau, per Caselles d’Avall i Cal Germà.

Si esteu interessats en adquirir el següent material: un conjunt de bosses de ràfia per separar els residus reciclables, així com bosses compostables, podeu passar per les oficines de l’Ajuntament a buscar-ho.

Recollida de roba i voluminosos

Recollida de trastos i mobles vells i recollida de roba:

Recollida de trastos i mobles vells: 1er  DIMARTS de cada mes.

Recollida de roba: últim DIJOUS de cada mes.

L’Ajuntament de Porqueres ha establert un conveni amb Càritas Diocesana de Girona i Economia Solidària Empresa d’Inserció SLU, per a la prestació del servei de recollida de roba mitjançant el porta a porta.

Això on va?

Diapositiva 1

Pots descarregar-te les guies aquí

Per a més informació consultar aquest enllaç www.residuonvas.cat

app residus    Descarrega’t l’APP de residu, on vas? en el següent enllaç

Compostatge Casolà

compostador

Si estàs interessat en adquirir un compostador ,clica al següent enllaç, on també hi trobareu tota la informació i assessorament per poder realitzar correctament el vostre compostatge casolà.

Consulta el manual de com fer compost.

Deixalleries

Nou horari de la minideixalleria municipal, a partir del 13 de juny. Dilluns, dimecres i divendres obert de 10 a 13h.

 DEIXALLERIA COMARCAL (Puigpalter)

Xeringues, agulles i punxants a la minideixalleria

Es poden portar a la minideixalleria: xeringues, agulles i punxants, disposeu d’un contenidor especial per a la seva recollida.

Resultats de la recollida de residus

Ja portem uns anys realitzant la recollida de residus porta a porta i àrees tancades al municipi i amb un resultat molt satisfactori.

L’objectiu principal del canvi de servei de recollida de residus al porta a porta era augmentar la quantitat de deixalles recollides selectivament i disminuir les tones de residus que anaven a parar a l’abocador i podien ser reciclats. Durant la implantació del porta a porta vam repartir 1720 lots de cubells i gràcies al sistema de lectures amb xip sabem que un 88% dels usuaris utilitzeu aquest servei amb regularitat. Això, permet saber quina participació té cada habitatge i ens permetrà establir  una taxa d’escombraries diferenciada perquè sigui més justa.

Tot seguit, us volem fer coneixedors de les dades més destacades des de la implantació del porta a porta a Porqueres.

  1. Una participació superior al 80 % dels veïns del municipi.
  2. Hem passat de 1.115 tones de rebuig que portàvem a l’abocador al 2017 a un promig de 300 Una disminució del 73%.
  3. Hem passat d’un 37% de recollida selectiva al 2017 a un 83% a l’any 2020.
  4. Amb el porta a porta hem passat de recollir 181 tones l’any de matèria orgànica a recollir-ne 452 tones el primer any. Gairebé tres vegades més.
  5. I finalment, cal esmentar l’augment de l’ús de la minideixalleria per portar tant residus voluminosos com residus especials!

Aquests resultats tant positius són gràcies a la implicació, a la bona predisposició de tots i la vostra col·laboració és imprescindible perquè puguem allargar la vida útil de l’abocador. En definitiva això ens permet conservar els recursos i espais naturals dels que gaudim i disminuir la contaminació.

DADES DE LA RECOLLIDA RESIDUS