PAES

paes

L’Ajuntament en Ple, en data 12.12.2012, va aprovar l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per una Energia Sostenible Local. Així doncs, ja és un dels més de 3.500 municipis europeus que ha signat el Pacte d’alcaldes.

El Pacte d’alcaldes és una iniciativa europea, impulsada a les comarques gironines per la Diputació de Girona i el CILMA. Porqueres, amb la signatura del Pacte, es compromet, per l’any 2020, a reduir un 20 % les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Per tal d’assolir aquest objectiu tan ambiciós, l’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Girona i el CILMA, està redactant el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES). El PAES inclourà un inventari de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle del municipi i definirà les accions necessàries per tal d’assolir els objectius del Pacte d’alcaldes.

Les accions se centraran, principalment, a millorar l’eficiència energètica dels edificis públics, l’enllumenat públic, la producció d’energia renovable al municipi, com també en actuacions concretes per disminuir el consum de combustibles associats al transport.

Així mateix, també caldrà tenir en compte l’àmbit domèstic. És aquí on la ciutadania haurà de tenir un paper molt important, tant en el canvi d’hàbits com en les petites accions que poden millorar l’eficiència energètica de la seva llar.

Enguany es preveu tenir aquest pla redactat. Es realitzarà un seguit de xerrades de participació per a la gent a nivell comarcal.

Any 2005: 20.713 TCO22020: 16.570 T CO2 generades en el nostre municipi

Evolució del consum energètic municipal:

Any
Equipaments kwh
Enllumenat públic
T co2 totals aprox. Procedents del funcionament públic
2005*
666.000
491.000
517,95
2010
550.000
570.000
504,00
2011*
620.000
558.000
530,00
2012
610.000
525.000
510,75
2013*
651.000
492.000
514,35
2014
582.000
515.000
493,65
  • Del 2005 al 2010 es van ampliar l’ enllumenat ja que es van realitzar diferents obres d’urbanització. 2011 s’amplien equipaments i al 2013 s’inaugura la Biblioteca municipal.
  • L’objectiu de l’ajuntament és el de reduir les emissions de CO2 procedents de l’activitat pública i privada.

Actuacions realitzades per disminuir les emissions

Any realització Actuació
2007 Pla Director de bus interurbà
2008 Instal·lació de plaques solar tèrmiques al pavelló municipal.
2008 Canvi sistema del tractament de poda municipal, trasllat a la zona esportiva per al seu tractament i utilització per a zones verdes
2009 Substitució de caldera de gas natural per biomassa, aprofitant que s’ha d’ampliar i demanar més potència per a la climatització de l’equipament
2009 Creació del carril bici a la carretera de Camós
2009 Substitució de la caldera de gasoil per gas natural de l’Ajuntament i l’escola l’Entorn
2011 Redacció de les auditories de diferents equipaments per executar actuacions
2012-2015 Actuacions d’estalvi energètic en els equipaments de l’escola entorn, centre cívic, local social i zona esportiva: instal·lació de detectors de presència, substitució d’enllumenat interior, etc.
2012 Projecte pilot de valorització de la poda i restes vegetals de bosc procedents de les nevades en biocarbó
2007-2015 Enllumenat públic: instal·lació de reductor de flux en capçalera, i equips de doble nivell en diferents punts de llum perquè disminueixi la potència. , substitució d’equips per uns de menys potencia (Leds). Instal·lació de seqüencials per fer apagades de llum i disminuir el consum energètic.